اخبار شهرداری
صفحه شماره :5


کسب گواهی رسمی عضویت در سازمان شهرداران صلح

کسب گواهی رسمی عضویت در سازمان شهرداران صلح

کسب گواهی رسمی عضویت در سازمان صلح که به امضای آقای ماتسوئی (شهردار هیروشیما و رئیس این سازمان ) رسیده است که هدف اصلی این سازمان ارتباطات فرهنگی بین شهرداران و شهروندان در دنیا تا بتوانیم گامی در جهت ترویج فرهنگ صلح و دوستی و زدوده شدن جنگ و خشونت از چهره جهان برداریم.

جشن بزرگ غدیر

جشن بزرگ غدیر

به مناسبت عید بزرگ غدیر خم مراسمی باشکوه با حضور همشهریان فهیم برگزار گردید.

بررسی آسیب های ماهواره با تکیه بر آیات و روایات

بررسی آسیب های ماهواره با تکیه بر آیات و روایات

بررسی آسیب های ماهواره با تکیه بر آیات و روایات

تصاویری از شهر قاضی

تعرفه عوارض شهرداری قاضی

تعرفه عوارض شهرداری قاضی

تعرفه عوارض سال 93 شهرداری قاضی

دریافت فرم اخذ مجوز ساختمانی

دریافت فرم اخذ مجوز ساختمانی

دریافت فرم اخذ مجوز ساختمانی

الحمدالله شهرداری ها طوری شده اند که خدمت در آنها عبادت است. امام خمینی (ره)

الحمدالله شهرداری ها طوری شده اند که خدمت در آنها عبادت است. امام خمینی (ره)

الحمدالله شهرداری ها طوری شده اند که خدمت در آنها عبادت است. امام خمینی (ره)

هیچ چیزی بیشتر از خدمت صادقانه و عالمانه مسئولان، مردم را خوشحال نمی کند. امام خ

هیچ چیزی بیشتر از خدمت صادقانه و عالمانه مسئولان، مردم را خوشحال نمی کند. امام خ

هیچ چیزی بیشتر از خدمت صادقانه و عالمانه مسئولان، مردم را خوشحال نمی کند. امام خامنه ای

پروژه های اجرایی سال 93

پروژه های اجرایی سال 93

پروژه های اجرایی سال 93،پروژه،93،عمران

    شماره صفحات: 
  • [1]
  • [2]
  • [3]
  • [4]
  • [5]