اخبار شهرداری
صفحه شماره :5


جشن بزرگ غدیر

جشن بزرگ غدیر

به مناسبت عید بزرگ غدیر خم مراسمی باشکوه با حضور همشهریان فهیم برگزار گردید.

بررسی آسیب های ماهواره با تکیه بر آیات و روایات

بررسی آسیب های ماهواره با تکیه بر آیات و روایات

بررسی آسیب های ماهواره با تکیه بر آیات و روایات

تصاویری از شهر قاضی

تعرفه عوارض شهرداری قاضی

تعرفه عوارض شهرداری قاضی

تعرفه عوارض سال 93 شهرداری قاضی

دریافت فرم اخذ مجوز ساختمانی

دریافت فرم اخذ مجوز ساختمانی

دریافت فرم اخذ مجوز ساختمانی

الحمدالله شهرداری ها طوری شده اند که خدمت در آنها عبادت است. امام خمینی (ره)

الحمدالله شهرداری ها طوری شده اند که خدمت در آنها عبادت است. امام خمینی (ره)

الحمدالله شهرداری ها طوری شده اند که خدمت در آنها عبادت است. امام خمینی (ره)

هیچ چیزی بیشتر از خدمت صادقانه و عالمانه مسئولان، مردم را خوشحال نمی کند. امام خ

هیچ چیزی بیشتر از خدمت صادقانه و عالمانه مسئولان، مردم را خوشحال نمی کند. امام خ

هیچ چیزی بیشتر از خدمت صادقانه و عالمانه مسئولان، مردم را خوشحال نمی کند. امام خامنه ای

پروژه های اجرایی سال 93

پروژه های اجرایی سال 93

پروژه های اجرایی سال 93،پروژه،93،عمران

    شماره صفحات: 
  • [1]
  • [2]
  • [3]
  • [4]
  • [5]