خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1398/10/15

.

شهادت سردارسپاه اسلام برملت شریف و عموم مسلمین جهان تسلیت باد

مردی از مردان خدا به وعده خود عمل کرد و دین خود به مظلومان جهان را ادا کرد ودر سرزمین نینوا مزد مجاهدت خویش را گرفت ....اوبه دست شقی ترین مردم به شهادت رسید .....منتقم خونش جهانی به وسعت همه مظلومان جهان است

شهادت سردارسپاه اسلام برملت شریف و عموم مسلمین جهان  تسلیت باد

شهادت سردارسپاه اسلام برملت شریف و عموم مسلمین جهان تسلیت باد

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: