خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1398/06/03

خرید مخزن زباله و نیمکت پارکی

خرید تعداد 20عدد مخزن زباله و 25عدد نیکمت پارکی برای معابر سطح شهر

خرید مخزن زباله و نیمکت پارکی

خرید مخزن زباله و نیمکت پارکی

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: