خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1398/05/14

.

اجرای پروژه تعویض جدول بلوار امام خمینی(ره)و موزائیک فرش معابر سطح شهر

اجرای پروژه تعویض جدول بلوار امام خمینی(ره)و موزائیک فرش معابر سطح شهر

اجرای پروژه تعویض جدول بلوار امام خمینی(ره)و موزائیک فرش معابر سطح شهر

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: