خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1398/01/27

.

آغاز عملیات ساماندهی و دفن زباله در سایت زباله

آغاز عملیات ساماندهی و دفن زباله در سایت زباله

آغاز عملیات ساماندهی و دفن زباله در سایت زباله

آغاز عملیات ساماندهی و دفن زباله در سایت زباله

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: