خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1397/12/12

.

تعویض بنرهای شهدای گرانقدر شهر برای ایام سال جدید

تعویض بنرهای شهدای گرانقدر شهر برای ایام سال جدید

تعویض بنرهای شهدای گرانقدر شهر برای ایام سال جدید

 

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: