خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1397/09/28

بررسی مشکلات شهر قاضی

حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری در شهر قاضی

حضور معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی به همراه مدیران کل دفترفنی استانداری ، راه وشهرسازی و ابفای شهری و مهندس معموری فرماندار شهرستان مانه و سملقان در شهر قاضی جهت بررسی مشکلات شهر در حوزه ی عمرانی

حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری در شهر قاضی

حضور معاونت محترم امور عمرانی استانداری در شهر قاضی

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: