خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1397/09/14

پاییز

پاییز در شهر قاضی

پاییز در شهر قاضی

پاییز در شهر قاضی

 

پاییز

وفادار ترین فصل خداست

حافظه ی خیس خیابان های شهر را

همیشه همراهی می کند

نم نم باران و می بارد…

و هر سال

عاشق تر از گذشته هایش

گونه های سرخ درختان شهر را

می بوسد و

لرزه می اندازد به اندام درختان

و چقدر دلتنگ می شوند برگ های عاشق

برای لمس تن زمین

که گاهی افتادن

نتیجه ی عشق است…

 

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: