خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1397/07/10

آگهی فروش زمین تفکیکی شهرداری

آگهی

بدینوسیله به اطلاع میرساند شهرداری قاضی در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه از زمینهای تفکیکی را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند .

آگهی

آگهی

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: