خبر عملکرد و اقدامات | تاریخ انتشار: 1393/11/18

افتتاح اداره ثبت احوال بخش سملقان

افتتاح اداره ثبت احوال بخش سملقان

افتتاح اداره ثبت احوال بخش سملقان

افتتاح اداره ثبت احوال بخش سملقان واقع در بلوار امام خمینی (ره)شهر قاضی با حضور فرماندار محترم شهرستان مانه و سملقان و مسئولین شهرستان انجام گردید.

برچسب ها:
نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: