خبر عملکرد و اقدامات | تاریخ انتشار: 1393/08/28

پیاده رو سازی و جدول گذاری سطح شهر

اجرای موزائیک فرش پیاده رو و جدول گذاری و هدایت آبهای سطحی معابر و کوچه ها

پیاده رو سازی و جدول گذاری سطح شهر

پیاده رو سازی و جدول گذاری سطح شهر

 

برچسب ها:
نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: