خبر عملکرد و اقدامات | تاریخ انتشار: 1393/08/28

بهسازی گلزار شهدا

اجرای تسطیح و سنگ فرش گلزار شهدا با سنگ مالون و دیوار چینی و تقسیم بندی و همچنین نصب برج نوری جهت روشنایی محوطه

بهسازی گلزار شهدا

بهسازی گلزار شهدا

 

برچسب ها:
نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: